Zobna gniloba in vpliv na rast otroka

08 februar 2016

Nova študija, ki je bila objavljena v elektronski obliki  Pediatrics journal, je bila izvedena na
University College London in King Fahad Armed Forces Hospital v Savdski Arabiji. Študija kaže na to,
da bi imela lahko zobna gniloba vpliv na rast otrok.

S študijo so želeli ponovno raziskati povezavo med oralnim zdravjem in rastjo otrok, saj do sedaj še
nobena študija ni uspela dokazati povezave. Pacienti, ki so sodelovali v raziskavi, so bili otroci med 6
in 8 letom starosti iz Savdske Arabije. Preučevali so zobno gnilobo ter korelacijo z višino in težo
otroka
.

Ustno zdravje otrok je bilo ocenjeno na podlagi DMFT lestvice, ki ima različne razrede glede na
stopnjo kariozne lezije, količino manjkajočih (izpuljenih) zob in endodontsko zdravljenih zob.


Rezultate so statistično obdelali in pri tem ugotovili, da obstaja povezava med nižjimi/lažjimi
pacienti
in večjim številom kariozno prizadetih zob. Otroci z večjim številom kariozno prizadetih zob
imajo večjo verjetnost, da bodo imeli nižjo telesno težo ali višino v primerjavi s svojimi vrstniki.


Tudi ob upoštevanju sekundarnih faktorjev, kot na primer socialne in demografske razlike, še vedno
obstaja povezava med zobno gnilobo in zmanjšano rastjo otroka. Na podlagi te študije tako lahko
zaključimo, da obstaja verjetnost,da ima  število karioznih lezij vpliv na rast otroka, vendar je
potrebno opraviti še več raziskav, da lahko z gotovostjo potrdimo rezultate te študije.Vir : http://dentistrytoday.com/todays-dental-news/9936-tooth-decay-may-prohibit-growth-

in-children,  citirano dne 8.2.2016